Weboldalunk sütiket (cookie) használ. Az oldal történő továbbnavigálással tudomásul veszi és elfogadja ezek használatát.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Általános Szerződési Feltételek  (ÁSZF)

 

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Az Ekertv. értelmében a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető valamint a Vásárló közötti, a Vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://medfood.hu) és aldomainjein (https://webshop.medfood.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://webshop.medfood.hu/aszf

 

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: MedFood Kft.
A szolgáltató székhelye: 2045. Törökbálint, Liget u. 8
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@medfood.hu
Cégjegyzékszáma: 13 09 178636
Adószámunk: 25449976- 2-13
Telefonszáma: +36 70-424 3497
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: ShopRenter.hu Kft., 4028 Debrecen, Kassai út 129., info@shoprenter.hu
 

 2. Alapvető rendelkezések:

2.1.    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.    A jelen Szabályzat 2021. július 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Az Üzemeltető kizárólag nagykorú, cselekvőképes személyt szolgál ki, a Vásárló a jelen vásárlási feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorúnak minősül.

2.3.    Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldalak tartalmának megtekintésére.

2.4.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalak, azoknak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalak terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5  A Vásárlási feltételek legfrissebb változata a http://webshop.medfood.hu.medfood.hu  és a http://medfood.hu  oldalak nyitólapján elhelyezett Általános Szerződési Feltételek  linkre kattintva érhető el. A Felhasználó felelőssége, hogy a Vásárlási feltételek változásait figyelemmel kísérje.

 

3.  A Szolgáltatás használatának feltételei és regisztráció

3.1 Felhasználónak első lépésben a www.webshop.medfood.hu oldalon regisztrálnia szükséges. A webshopból csak jóváhagyott regisztráció után lehet vásárolni. Ennek indoka, hogy a termékek orvosi tanács és felügyelet nélkül kizárólagos fogyasztása legfeljebb 3 hétig engedélyezett! 2021.07.23-a után új vevő kizárólag orvosi konzultációval vagy orvosi engedéllyel együtt vásárolhat termékeinkből. (Az orvosi konzultációs díjat/díjakat az orvos határozza meg vagy egyes Diétás Programhoz tartozó csomag esetében a csomag tartalmazza. A Medfood Kft. rendelkezik szerződött orvosokkal illetve kérés esetén az Ön által javasolt orvossal felvesszük a kapcsolatot. )

3.2 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.3  A vásárlás és a regisztráció során megadott személyes adatokat az Üzemeltető az Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli és ennek megfelelően gondoskodik a tárolt adatok biztonságáról. Felhasználó által megadott adatokból az Üzemeltető felhasználói fiókot képez, ami e-mail cím és jelszó megadása mellett érhető el. Az egyes, a Felhasználó által megadotte-mail címek hozzáférhetőségéért és a felhasználó által megadott jelszó biztonságos kezeléséért a Felhasználó felel. 
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését – külön értesítés nélkül - korlátozza vagy megtagadja.
Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat átvezetni felhasználói fiókjában. Erre a belépést követően az adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Amennyiben Felhasználó az adataiban - így különösen a szállítás címben - bekövetkezett változásokat a felhasználói fiókjában nem vezeti át az abból adódóan őt ért károkért, késedelmes szállításért egyéb, ezen mulasztással összefüggő hátrányos jogkövetkezményekért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli, a meghiúsult kiszállítás költsége a Felhasználót terheli. Mivel a regisztrációhoz kapcsolódó egyedi felhasználó azonosításra a Felhasználó által megadott email szolgál, azt a Felhasználó nem tudja megváltoztatni.
Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni felhasználói fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy Fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy felhasználói fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

3.4  A regisztráció folyamata: a regisztráció linkre kattintva a felugró mező egyes sorainak valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Regisztráció során az űrlapot a Felhasználó tényleges adatainak megfelelően kell kitölteni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. A jóváhagyott regisztrációról visszaigazoló üzenetet küld webshopunk, vásárlást csak ezt követően lehet eszközölni. A Felhasználó fiókjában ellenőrizheti, módosíthatja személyes adatait.

3.5  Felhasználó kérheti felhasználói fiókjának megszüntetését. Ezt a Felhasználó nevének és a regisztráció során megadott e-mail címének megadásával, az info@medfood.hu e-mail címre küldött levélben teheti meg.

 

4. A termék kiválasztása, rendelés menete

4.1   Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, ahol lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. A diéta egyes fázisaitól függően a vevők a számukra orvos által jóváhagyott csomagokból / termékekből választhatnak. Egyes termékekről további információk a  http://medfood.hu oldalon is elérhetőek.

Mivel  a termékek orvosi diéta program részét képzik , ezért próbacsomagunkból egy Felhasználó maximum 1 darabot vásárolhat! Ismételt vásárlás esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az értékesítést megtagadja. Ismételt vásárlás esetén, amennyiben a termék ellenértéke megfizetésre került, úgy Szolgáltató az ellenértéket  a Felhasználó által megadott számlaszámra  visszautalja.

Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét és lehetőséget biztosít a szállítási költség megtekintésére. Felhasználónak lehetősége van bármikor visszalépni és javítani az adatbeviteli hibákat.

4.2. Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.3 Felhasználó „pénztár” gombra történő kattintással véglegesítheti a rendelését.

A véglegesítés során a Felhasználó kiválasztja a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 

5. Fizetési módok

Webáruházunkban történő vásárlások alkalmával az alábbi fizetési módok választására van lehetőség:

5.1  Banki előreutalás: ha a pénztárnál a Banki előreutalást választja, akkor a visszaigazoló email-ben megküldött szállítólevél alapján kell egy banki utalást indítania a Medfood Kft.  OTP Bank-nál vezetett 11742173-20174972 sz. számlájára. Az utalásnál szükséges feltüntetni a megrendelés azonosítóját, melyet a visszaigazoló email szintén tartalmaz. Az átutalás számlánkra történő beérkezéséről emailben értesítjük, majd postázzuk a terméket, melynek átfutási ideje 2-4 munkanap.

5.2  Utánvételes vásárlás: utánvételes vásárlás esetén a megrendelés teljes vételárát a szállítási költséggel együtt a futárszolgálat munkatársának kizárólag készpénzzel fizetheti ki a küldemény átvételekor

5.3  Amennyiben bankkártyával szeretné megrendelését kifizetni, ehhez a Simple által biztosított biztonságos online bankkártyás fizetési megoldást nyújtjuk vásárlóinak, amelyet a rendelés folyamatának a végén tud kezdeményezni. Az átvételi pontokon helyben bankkártyás fizetésre nincs lehetőség, ezért kérjük, vegye igénybe online bankkártyás fizetési szolgáltatásunkat! Az Ön kártyaadatait az információáramlás alatt SSL titkosítás védi.  Bővebb információ :     http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

Simple Vásárlói tájékoztató

 

6. Szállítás módok

  • Fürgefutár/GLS szállítás esetén:  Csomagját a Fürgefutár / GLS futárszolgálat munkatársai szállítják ki. Email-ben küldenek információt a kiszállítás pontos időpontjáról és a lehetséges időpont egyeztetésekről.
  • GLS Csomagpont : A vevőink kényelmesen és saját időbeosztásuk szerint vehetik át az árut a GLS CsomagPontokon keresztül, ahol  készpénzes, egyes helyeken kártyás fizetés is biztosított. A GLS CsomagPontok, olyan  jól megközelíthető helyeken találhatók, mint például bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, könyvesboltokban vagy egyéb forgalmas üzletekben. Ezen szállítási mód bejelölése után, kiválaszthatja az Önnek legjobban megfelelő átvételi helyet.

1 – 40.000 Ft rendelés összegéig:

max.  bruttó  2.400 Ft szállítási költség

40.001 - 62.000 Ft rendelés összegéig:

max. bruttó 1.900 Ft szállítási költség

62.001 Ft feletti rendelés

ingyenes

A szállítási költség minden esetben a ténylegesen kiszállított áruérték alapján kerül megállapításra, csomagolási költséget nem számítunk fel.

7. Kiszállítási idő

A szállítási határidő attól függ, hogy milyen szállítási módot szeretne igénybe venni a megrendelés átvételéhez. A készleten lévő termékek esetében a kiszállítást 2-5 munkanapon belül tudjuk teljesíteni a megrendelést követően. 

8.  A rendelések feldolgozása

 A rendelések feldolgozása max. 2 munkanapon belül megtörténik.

9. Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a kiszállítással kapcsolatos információkról. Egyeztetés, kérdés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy írjon e-mailt.

9. A szállítástól elállás

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.


10. Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

10.1 Ön 14 naptári napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a vásárlástól, amennyiben elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja hozzánk.

10.1.1  elektronikus formában az info@medfood.hu e-mail címre vagy

10.1.2  termék mellé elhelyezve, visszaküldéskor vagy

10.1.3  külön csomagolásban címünkre visszaküldve (MedFod Kft, 2045. Törökbálint, Liget u 8.. emelet) 

Elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a megrendelt termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

10.2 Visszaküldés menete

A terméket a MedFood Kft.  részére postai úton szükséges eljuttatni.

Cím:  MedFood Kft.

2040. Budaörs, Sport utca 6. fszt. Rendelő

A visszaküldést kizárólag postai küldeményként/csomagként tudjuk elfogadni. Utánvéttel terhelt küldeményt nem áll módunkban átvenni. Kérjük, hogy a visszaküldött terméket – saját érdekében - mindig tértivevénnyel adja fel, hogy a későbbiekben igazolni tudja a visszaküldés tényét.

A visszaküldéssel kapcsolatos költségek Önt terhelik!

 

10.3   Visszatérítés menete

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nálunk vásárolt terméket/termékeket csak eredeti bontatlan csomagolásban áll módunkban visszavásárolni!

Az áru visszaérkezését követően, 14 naptári napon belül visszatérítjük a termék vételárát.

A vételár visszatérítése banki utalással történik, melyhez szükséges bankszámlaszáma rögzítése, tekintettel arra, hogy a banki utalás Ön, mint vásárló számára gyorsabb és költséghatékonyabb visszafizetést jelent, mint más, a termék fizetésekor használt fizetési mód. A vételár visszatérítésére kizárólag az elállással érintett termék kézhezvétele után kerül sor.

A visszatérítést visszatarthatjuk addig, ameddig vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt postai úton megküldte részünkre: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldésnél kérjük, ne felejtse el az általunk kiállított számlát is visszaküldeni.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti


11. Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!
 

12. Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CV törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.
Amennyiben a vásárlóhoz az értesítés emailen 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak a "Kapcsolat" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.
A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben az info@medfood.hu-ra eljuttatott kérelemmel van lehetőség.

 

13. Panaszkezelés rendje

 

13.1.    Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

139.2.    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

13.3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

13.4.    Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

13.5.    A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

13.6.    A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

13.7.    A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

13.8.    Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

13.9.    A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

13.10.    Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

13.11.    Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

  •  az eljáró bíróságot
  •  a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását
  • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
  • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
  • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

14.    Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://webshop.medfood/adatkezelesi-es-adatvedelmi-tajekoztato-39